مرکز آموزش رغائب

وایدبرد در کلاس مجازی رغائب

وایدبرد در کلاس مجازی رغائب

روش استفاده از واید‌برد در کلاس مجازی رغائب و درج با مداد

 

روش استفاده از وایدبرد و درج اشکال مختلف بر روی آن

 


ارسال نظر: