مرکز آموزش رغائب

روش ضبط کلاس مجازی رغائب

روش ضبط کلاس مجازی رغائب

روش ضبط صدا و تصویر ارائه دهنده و دانشجویان در جلسه کلاس مجازی رغائب

 


ارسال نظر: